streda 14. mája 2014

QUERELA PACIS

Couple weeks ago, I had wonderful chance to shoot Solamente Naurali baroqe ensemble with guests during their rehearsals for Vladimir Godar's Querela Pacis project conducted by Andrew Parrott. After shooting rock'n'roll and jazz musicians, it was completely new and very inspirating experience for me. By the way, the music was really great!
Lot of pics were shot using freelensing technique with 85mm and old russian 58mm Helios lens.

Pred pár týždňami som mal skvelú šancu fotiť orchester Solamente Naturali s hosťami, počas ich skúšok projektu Querela Pacis Vladimíra Godára, pod dirigentskou taktovkou Andrewa Parrotta. Po foteniach rock'n'rollových a jazzových hudobníkov to bola pre mňa úplne nová a veľmi inšpirujúca skúsenosť... Mimochodom hudba bola vynikajúca!
Veľkú časť záberov som fotil freelensing technikou s použitím pevnej 85ky a starého ruského 58mm Heliosu.3 komentáre: